Terugvorderen transitievergoeding

Meestgestelde vragen

 

Hieronder een weergave van de vragen die het meest aan ons gesteld worden inzake het terugvorderen van de transitievergoeding. Staat uw vraag er nog niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

FAQ

Meestgestelde vragen

Waarom deze compensatieregeling?

Werkgevers ervaren het verschuldigd zijn van een transitievergoeding na een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vaak als onrechtvaardig en de regering heeft hier begrip voor getoond. De werkgever heeft namelijk voorafgaand aan het ontslag gedurende twee jaar (en soms zelfs langer) ook het loon tijdens ziekte betaald en kosten gemaakt die gericht waren op de re-integratie van de werknemer in zijn bedrijf of bij een andere werkgever.

Hoe hoog is de compensatie?

Zeer beknopt: nooit meer dan het totale loon dat tijdens periode van arbeidsongeschiktheid (met een maximum van 104 weken) aan de werknemer is betaald. Als de transitievergoeding lager is dan dit loon wordt het bedrag van de transitievergoeding gecompenseerd. Voor uitgebreidere informatie kunt u uiteraard bij ons terecht.

Ik heb de transitievergoeding een paar jaar geleden betaald. Ben ik nu te laat?

Ook in het verleden betaalde vergoedingen, vanaf 1 juli 2015, komen voor compensatie in aanmerking.

Hoe snel moet de aanvraag worden ingediend?

Compensatie van de transitievergoeding kan worden aangevraagd tussen de dag waarop de transitievergoeding aan de werknemer is betaald tot zes maanden daarna. Te vroege of te late aanvragen worden niet in behandeling genomen. Voor transitievergoedingen die voor 1 april 2020 zijn betaald (‘oude gevallen’) kan compensatie worden aangevraagd tot en met 30 september 2020.

Hoe lang is mijn aanvraag in behandeling?

Als de transitievergoeding is betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 gaat het om ‘oude gevallen’ Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is bepaald dat UWV binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Voor transitievergoedingen die na 31 maart 2020 zijn betaald (nieuwe gevallen) dient UWV binnen een redelijke termijn na ontvangst van de volledige aanvraag te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Mocht dat toch niet gaan lukken, dan stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven.

Voor welke soorten ontslag geldt de compensatieregeling?

Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt.

Geldt de compensatieregeling ook na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst?

Ja, maar het zal niet vaak voorkomen. Uw werknemer moet ook dan 104 weken arbeidsongeschikt zijn geweest en tijdelijke contracten worden bij arbeidsongeschiktheid meestal niet verlengd.

Is compensatie ook mogelijk bij beëindiging met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst?

Ja, als de arbeidsovereenkomst ook door opzegging of door ontbinding beëindigd had kunnen worden. Dit zal meestal pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid zijn omdat dan het opzegverbod wegens ziekte niet meer geldt.

Ik ben met mijn werknemer een hogere vergoeding overeengekomen.

Er zal nooit meer aan compensatie worden verstrekt dan het bedrag gemoeid met de transitievergoeding waar recht op zou hebben bestaan. Bijvoorbeeld, uw werknemer heeft volgens de wettelijke berekening van de transitievergoeding recht op € 14.500, maar u spreekt met hem een bedrag van € 20.000 af. De compensatie wordt dan enerzijds gelimiteerd tot € 14.500 en anderzijds tot het tijdens de ziekte betaalde loon.

Wanneer is een werknemer ‘langdurig’ arbeidsongeschikt?

Langdurig arbeidsongeschikt is de werknemer die meer dan 104 weken wegens ziekte niet in staat is om zijn eigen (al dan niet aangepaste) werkzaamheden te verrichten. Voor de berekening van die periode van twee jaar worden ziekteperioden met een tussenpoos van minder dan vier weken bij elkaar opgeteld. Dat geldt ook als de oorzaak van de nieuwe ziekmelding een heel andere is dan de ziekmelding van daarvoor. De onderbrekingen zelf worden niet meegeteld.

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en ziekte?

Die termen worden vaak door elkaar gebruikt en wij doen dat ook, maar steeds wordt arbeidsongeschiktheid bedoeld. Iemand die ziek is hoeft niet altijd ook arbeidsongeschikt te zijn, denk bijvoorbeeld aan een verkoudheid. Het gaat er dus om in hoeverre iemand door ziekte of gebrek niet in staat is zijn werkzaamheden uit te voeren. Dit wordt vastgesteld door een bedrijfsarts.

Stel hier uw eigen vraag

Stel hier uw eigen vraag over de compensatieregeling. U ontvangt dan binnen 24 uur antwoord. Als uw vraag interessant is voor voldoende lezers kunnen wij deze publiceren, maar uw gegevens worden hierbij niet vermeld. Neemt u bij een vraag over uw specifieke situatie contact met ons op.

Rekenvoorbeeld

Wat kost uitbesteden?

Voorbeeld: Bij de gemiddelde claim van €13.500 bedragen de kosten voor de afwikkeling van de claim een bedrag van €810,- (6% van €13.500). Hierbij komen onze vaste kosten van €250,-. In geval van dit voorbeeld heeft u dus voor €1.060,- excl. BTW geen omkijken naar het terugvorderen.

Laat Transitietijger zijn tanden erin zetten!

 

Laat ons contact opnemen

Heeft u een vraag of wilt u misschien teruggebeld worden?
Stuur ons uw gegevens en wij nemen de eerstvolgende werkdag contact met u op.

De Genestetlaan 22

1401 EK  Bussum

info@transitietijger.nl