Privacy policy Transitietijger

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie die ons verschaft wordt, vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden verwerkt door:

Transitietijger VOF
De Genestetlaan 22, 1401 EK Bussum, Nederland
Kamer van Koophandel 77642740

“Website” heeft betrekking op: https://www.transitietijger.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Hosting provider

WP-Provider: https://wpprovider.nl/

De opslag van persoonsgegevens van gebruikers vindt uitsluitend plaats in datacenters in de lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt recht op toegang, wijziging, correctie van je persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Transitietijger – Postbus 5520 1410 EA, Gooise Meren of via info@transitietijger.nl.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Verzamelde informatie, doel, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Transitietijger VOF verzamelt gegevens voor de uitvoering van haar diensten.

Op verschillende manieren verzamelen we verschillende types persoonsgegevens met als doel de uitvoering van onze diensten.

Gegevens hosting provider en bank

Alle verzamelde en verwerkte data wordt door ons gehost in de Europese Unie. Als u de bestemming van uw gegevens wilt achterhalen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@transitietijger.nl.

Bestemming, bewaartermijn en rechten betrokkenen

Bankgegevens worden beheerd door Bunq bank.

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft recht op toegang, wijziging, correctie van uw persoonsgegevens (artikel 33 en 34 Wbp).

Neem hiervoor contact op met Transitietijger, Postbus 5520 1410 EA, Gooise Meren, of via info@transitietijger.nl.

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen maar worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze Websites als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze Websites speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze Websites bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze Websites accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Informatie over en toestemming voor het gebruik van cookies zal voor iedere afzonderlijke Website afgegeven worden.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics) alsmede advertentiecookies. Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze Website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze Websites. We kunnen niet zien wie onze Websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. Daarnaast worden er functionele cookies zoals sessie- en login cookies geplaatst voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

De advertentiecookies zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties, alsmede cookies van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien u gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. We bewaren deze gegevens gedurende 1 jaar.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Bussum, 22 april 2020